Jak probíhal výběr trasy…

Nalezli jsme značně sofistikovaný způsob hledání trasy, po které bude putovat naše výprava a které země ve finále navštívíme…
volba destinace
Díky této metodě jsme zavrhli Filipíny a místo nich se podíváme do Indonésie 🙂